مطالب مرتبط:

دستور عجیب اردوغان به ترک های ساکن اروپا

رئیس جمهور ترکیه، ضمن تشویق اتباع ترک ساکن در اروپا برای به دنیا آوردن ۵ فرزند، خطاب به آنان گفت: شما آیندۀ ارو...

مطالب اخیر