مطالب مرتبط:

شهزاده آقاخان: وضعیت افغانستان به زودی بهبود نخواهد یافت

شهزاده کریم آقاخان، چهل و نهمین امام اسماعیلیان جهان و رهبر مذهبی این جماعت و یکی از کمک‌کننده‌های بزرگ افغانستان در سال‌های اخیر، در گفت‌گوی یک‌ساعته با روزنامۀ گلوبل اند  میل کانادا در تورنتو شماری از مسایل مهم جهانی را تحلیل کرده است

مطالب اخیر