مطالب مرتبط:

از پاکستان متحد تا افغانستان قربانی!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، امریکا به عنوان حامی افغانستان و متحد پاکستان، نقشی چندگانه در منطقه ای...

مطالب اخیر