مطالب مرتبط:

غرب در پی بی اعتبار کردن روسیه است

وزیر خارجه روسیه با انتقاد از رویکردهای غرب نسبت به این کشورش گفت: که غرب به دنبال بی اعتبار کردن روسیه است.

مطالب اخیر