مطالب مرتبط:

برهم زدن خواب شهروندان کابل و این بار توسط یک عضو پارلمان

در حالی که مجلس در کشور به شدت از نقض قانون سخن گفته می‌شود و هفتۀ گذشته یک‌بار دیگر رییس جمهور افغانستان به رعایت از قانون تاکید کرد، یکی از قانون‌سازان افغانستان یک‌شب پیش خواب شهروندان کابل را برای دقایقی به هم زد.

مطالب اخیر