مطالب مرتبط:

والی بادغیس از یک حمله انتحاری نجات یافت

والی بادغیس از یک حمله انتحاری جان سالم به در برد.

مطالب اخیر