مطالب مرتبط:

برنامه چهارساله اصلاحات و تقویت نیروهای امنیتی تهیه شده است

رییس جمهور کشور تاکید کرده است که برای چهار سال آینده برنامه واضح اصلاحات و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ...

مطالب اخیر