مطالب مرتبط:

۱۸۳هزار افغان در ۲۰۱۶ درخواست پناهندگی دادند

گزارش تازه اتحادیه اروپا درباره میزان درخواست پناهندگی به این اتحادیه در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که ۱۸۳هزار شهروند...

مطالب اخیر