مطالب مرتبط:

بدترین سال برای خبرنگاران

مقاله: سالي که گذشت سال خونباروپرچالش براي خبرنگاران ورسانه هاي افغانستان بود؛ دراين يکسال خبرنگاران با مشکلات ...

مطالب اخیر