مطالب مرتبط:

مشاور امنیت ملی افغانستان: روسیه متحد کلیدی افغانستان در مبارزه با تروریسم است

مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با همتای روسی خود در مسکو، روسیه را یک متحد مهم و کلیدی در امر مبارزه با ترو...

مطالب اخیر