مطالب مرتبط:

دمکراسی یعنی تقسیم کرسی برای قوم افغان!

مردم در انتخابات آینده شرکت نمی کنند تا رای شان در فیصله حکومت های بیرون از کشور، فیصله شود. ()، عبدالاحد علی ی...

مطالب اخیر