مطالب مرتبط:

گام های سیاسی ما بر اساس منافع دیگران است

متاسفانه ما یک استراتژی کلانی که منافع خود را در آن تعریف کنیم، نداریم. به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانست ()، ص...

مطالب اخیر