مطالب مرتبط:

خطرناکتر از بمب اتم، مدارس دینی پاکستان است

خطر دهشت افکنی برای ما عین خطر کلاهک هسته ای برای دنیا است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، قاسم عرفانی...

مطالب اخیر