مطالب مرتبط:

روسیه: افغانستان جهت بازسازی پروژه‎های شوروی سابق، زمینه مساعد کند

بعد از آنکه سفارت افغانستان در مسکو خواهان کمک روسیه در بازسازی پروژه‎های شد که در دوران شوروی در افغانستان اعم...

مطالب اخیر