مطالب مرتبط:

محاکمه یک عضو القاعده در آمریکا به اتهام کشتن دو آمریکایی در افغانستان

دادگاهی در آمریکا یک عضو گروه القاعده را به خاطر شرکت در درگیری شدید در افغانستان که منجر به کشته شدن دو نظامی ...

مطالب اخیر