مطالب مرتبط:

سپیدار: حکومت خود را مکلف به تطبیق قانون رسانه‌ها می‌داند

حکومت وحدت ملی خود را مکلف به رعایت قانون حق دسترسی به اطلاعات و همچنان تطبیق قانون رسانه‌ها می‌داند. این را ری...

مطالب اخیر