مطالب مرتبط:

گفتمان دانشجویی”زن از زبان قرآن” در بلخ برگزارشد

گفتمان دانشجویی این هفته مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان تحت عنوان" زن از زبان قرآن" در بلخ برگزار شد.

مطالب اخیر