مطالب مرتبط:

جشن شبانه “لالی حمدزی” نماینده مجلس، خواب را از چشمان شهرندان کابل ربود

شماری از شهروندان کابل می گویند که نصف شب گذشته "محمد نعیم لالی احمدزی" نماینده قندهار در مجلس نمایندگان، شروع ...

مطالب اخیر