مطالب مرتبط:

افغانستان در بازی دوم یک روزه بین المللی نیز ایرلیند را شکست داد

کابل (پژواک، ۲۷حوت ٩٥): افغانستان در بازی دوم سلسله رقابت هاى پنج روزۀ بین المللی کرکت،  نیز تیم ایرلیند راشکست...

مطالب اخیر