مطالب مرتبط:

وزارت زراعت افغانستان چه آمادگی‌های به جشن دهقان دارد؟

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان برای تجلیل از جشن دهقان در آغاز سال آینده شمسی چه آمادگی‎های را روی دست...

مطالب اخیر