مطالب مرتبط:

غنی: سرنخ حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان برسی خواهد شد

رئییس جمهور افغانستان می‎گوید، سرنخ حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان به هرجای که منتهی شود، مورد بررسی قرار ...

مطالب اخیر