مطالب مرتبط:

در برخورد با کوریای شمالی گزینه نظامی روی میز است

وزیر امور خارجه امریکا در مورد تهدید نظامی کوریای شمالی هشدار داده که کشورش در برخورد با کوریای شمالی گزینه نظا...

مطالب اخیر