مطالب مرتبط:

داکتر موسوی: افغانستان برای ادامه حیات باید سودمندی خود برای همسایگان را اثبات کند

داکتر موسوی می‌گوید همسایگان افغانستان از جمله ایران، در نهایت هزینه‌های لازم برای حفظ مرزهای خود را خواهند پرد...

مطالب اخیر