مطالب مرتبط:

وخشیته: روسیه و آمریکا به دنبال انتقال زمین بازی از سوریه به افغانستان هستند

افغانستان جایگاه مهمی در ژئوپلیتیک روسیه دارد و از سوی این کشور چند خطر مهم سیاست‌های کرملین را تهدید می‌کند که...

مطالب اخیر