مطالب مرتبط:

گفتمان حزب حرکت اسلامی، گفتمان ملی و دینی بود نه گفتمان قومی

از بیست و هفتمین سالروز شهادت، شهید غلام نبی مشتاق یکی از فرماندهان جهاد، امروز از سوی حزب حرکت اسلامی مردم افغ...

مطالب اخیر