مطالب مرتبط:

اقلیتی که به زیبایی، هم وطن را معنا کرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()،همزیستی و مسالمت، مدت هاست از این سرزمین رخت بربسته و جای آن را اختلاف و...

مطالب اخیر