مطالب مرتبط:

یک موتر بمب گذاری شده قبل از رسیدن به هدف در خوست انفجار کرد

شاهدان عینی با تایید این رویداد به آوا گفته اند که جسدهای سه تن در محل رویداد دیده می‌شوند که احتمال دارد مهاجم...

مطالب اخیر