مطالب مرتبط:

رئیس‌جمهورغنی: باید هیچ نوع مداخله در نهادهای امنیتی و دفاعی صورت نگیرد

مطالب اخیر