مطالب مرتبط:

مسلمانان میانمار در آستانۀ سلب تابعیت!

به راپور رویترز، حذف نام مسلمانان روهینگیا از فهرست اتباع کشور میانمار، گروه های حقوق بشری را نگران ساخته است. ...

مطالب اخیر