مطالب مرتبط:

افزایش خصومت ورزی اروپایی ها علیه اسلام

آریانانیوز: به راپور ایندیپندنت، اروپا خصومت ورزی علیه اسلام را در قوانین خود تشدید می کند و تاریخ می گوید که ا...

مطالب اخیر