مطالب مرتبط:

نشست لندن، حل مشکل افغانستان و پاکستان نیست

نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و انگلیس، در لندن، برگزار شد. محور این نشست کاهش تنش ها میان افغانستان و پاکست...

مطالب اخیر