مطالب مرتبط:

مشاور امنیت ملی افغانستان راهی مسکو شد

مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در یک سفر سه روزه راهی مسکو شد. تواب غورزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان س...

مطالب اخیر