مطالب مرتبط:

جانب داری دوستم از ترکیه/ چرا جنرال حامی سینه چاک ترک ها شده؟

  جنرال عبدالرشید دوستم در نشستی در بین هواداران خود در منطقه شیرپور کابل گفته که رفتار هالند با وزرای دولت ترک...

مطالب اخیر