مطالب مرتبط:

پاکستان پس از تقویت امنیت سرحداتش را باز می کند

خرم دستگیر وزیر تجارت پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری گفت که کشورش پس از حصول اطمینان در خصوص تقویت امنیت سرح...

مطالب اخیر