مطالب مرتبط:

اولین سینمای فامیلی در پایتخت افغانستان فعالیتش را آغاز کرده‎است

اولین سینمای فامیلی در پایتخت افغانستان آغاز به فعالیت کرده‎است. خبرگزاری فرانسه نوشته‎است، سینما در پایخت یک ک...

مطالب اخیر