مطالب مرتبط:

احدی: دلیل ناکامی پروسه صلح حکومت افغانستان و طالبان مسلح هستند

جبهه ملی نوین از اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان می‎گوید که طالبان مسلح بجای آمادگی برای جنگ در سال پیشرو باید،...

مطالب اخیر