مطالب مرتبط:

سپیدار: اتکای تجارتی افغانستان به پاکستان کاهش یافته‎است

با آنکه آگاهان امور اقتصادی مسدود بودن راه‎ها میان افغانستان و پاکستان را سبب ایجاد مشکلات جدی برای مردم می‎دان...

مطالب اخیر