مطالب مرتبط:

ریاست اجرائیه امیدوار است که پاکستان در محو چالش‎ها همکاری کند

ریاست اجرائیه افغانستان اظهار امیدواری می‎کند که، پاکستان در زدودن چالش‎ها با افغانستان همکاری صادقانه کند. مجی...

مطالب اخیر