مطالب مرتبط:

انورالحق احدی مدعی نفوذ دولت در نهادهای انتخاباتی شد

رییس جبۀ ملی نوین افغانستان، خواهان توجه کمک کننده هاى دولت افغانستان به تامين شفافيت انتخابات آينده شد و از دو...

مطالب اخیر