مطالب مرتبط:

پیشرفت هایی در روابط افغانستان و پاکستان صورت گرفته است

پیام آفتاب: شورای امنیت ملی می‌گوید که در این نشست سه‌جانبه روی وضعیت سیاسی میان افغانستان و پاکستان بحث شده و ...

مطالب اخیر