مطالب مرتبط:

عملکرد پاکستان خلاف موازین اسلامی و انسانی است

پیام آفتاب: علمای افغانستان اعلام کردند کردند: ادامه عملکرد خصمانه دولت پاکستان ضد کابل، پیامدهای منفی برای پاک...

مطالب اخیر