مطالب مرتبط:

پولیس ولسوالی انجیل یک سارق مسلح را بازداشت کرد

پرسونل قوماندانی امنیه ولسوالی انجیل هرات یک سارق مسلح را که بالای دو تن از باشندگان ولسوالی انجیل فیر نموده و ...

مطالب اخیر