مطالب مرتبط:

سفر نماینده احمد ضیاء مسعود به غزنی

هیئت نماینده احمدضیاء مسعود به ریاست معروف اشرفی برای بررسی وضعیت ادارات محلی غزنی به این ولایت سفر کرده اند.

مطالب اخیر