مطالب مرتبط:

جشنواره غذاهای محلی در مزار شریف برگزار شد

پیام آفتاب: شماری از زنان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ گرد آمدند وبا شرکت در جشنوار" طعم بی نظیر" غذا های مت...

مطالب اخیر