مطالب مرتبط:

شورای امنیت ملی: در نشست لندن پیش رفت هایی در زمینۀ روابط افغانستان و پاکستان صورت گرفت

دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید در نشست سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و انگلیستان در زمینۀ بهبود روابط کابل و اسلام‌آباد پیش‌رفت‌هایی صورت گرفته‌است.

مطالب اخیر