مطالب مرتبط:

درنشست لندن درعرصۀ روابط افغان- پاک پيشرفت ها صورت گرفته اند

کابل (پژواک،٢٦حوت ٩٥): درنشست سه جانبه درلندن براى بهبود وضعيت سياسى ميان افغانستان و پاکستان، بحث هاى موثر و ب...

مطالب اخیر