مطالب مرتبط:

۲۳ تن از منسوبین کندک مخابره قول اردوی ۲۰۹ شاهین فارغ شدند

۲۳ نفر از منسوبین کندک مخابره قول اردوی ۲۰۹ شاهین پس از یک دورهٔ آموزشی سند فراغت بدست آوردند.

مطالب اخیر