مطالب مرتبط:

حکومت در نهاد های انتخاباتی اعمال نفوذ کرده است

رییس جبهه ملی نوین افغانستان با انتقاد تند از کارکرد سه ساله حکومت وحدت ملی مدعی شد که رهبران حکومت در کمیسیون ...

مطالب اخیر