مطالب مرتبط:

نشست سه جانبه افغانستان، انگلستان و پاکستان ادامه می یابد

نشست سه جانبه ی که میان افغانستان پاکستان به میزبانی انگلستان در لندن برگزار شد.به گزارش خبرگزاری ...

مطالب اخیر