مطالب مرتبط:

استفاده جنسی داعش از زنان بی دفاع در ننگرهار

داعش از زنان افغانستان به عنوان برده های جنسی استفاده می کند

مطالب اخیر